index
 • For å se på videoer på iPhone og iPad må du bruke TV3 play -appen, som du finner gratis i App Store.
  1
 • For å se på videoer på iPhone og iPad må du bruke TV3 play -appen, som du finner gratis i App Store.
  1
 • For å se på videoer på iPhone og iPad må du bruke TV3 play -appen, som du finner gratis i App Store.
  1
 • For å se på videoer på iPhone og iPad må du bruke TV3 play -appen, som du finner gratis i App Store.
  1
 • For å se på videoer på iPhone og iPad må du bruke TV3 play -appen, som du finner gratis i App Store.
  1

Personvernerklæring

Modern Times Group MTG Ltd, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU (MTG), vi, oss eller vår) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du bruker mat.tv3.no-tjenesten, besøker vår nettside eller bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at våre Tjenester kan inneholde lenker til og fra nettsider som drives av våre nettverkspartnere, annonsører og konsernselskaper. Dersom du følger en lenke til slike nettsider eller bruker tjenester som tilbys av tredjeparter ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernreglementer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine opplysninger. Du bør derfor gjøre deg kjent med deres personvernreglement før du gir dem dine personopplysninger.

Mindreårige

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Hvem kan vi dele dine opplysninger mer?

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Hvordan kan du få tilgang til dine personopplysninger?

Endringer i denne personvernerklæringen

Kontakt

MINDREÅRIGE

Beskyttelse av barns trygghet og privatliv på nett er svært viktig for oss, og vi driver ikke bevisst markedsføring rettet mot eller innhenting av personopplysninger fra barn under 13 år uten at det foreligger dokumenterbart samtykke fra barnets foresatte.

Til toppen

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

Når du åpner, kobler deg til, melder deg på, deltar i, eller på annen måte bruker våre Tjenester kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke Tjenester du bruker, men kan omfatte følgende:

Personopplysninger du aktivt oppgir til oss: ·        

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse; ·        
 • Kjønn (vanligvis valgfritt);
 • Fødselsdato;
 • Personlig informasjon som oppgis i forbindelse med deltakelse i våre programmer;
 • Informasjon vi ber om når du melder fra om problemer med våre Tjenester;
 • Din adresse for korrespondanse dersom du kontakter oss;
 • Brukerinformasjon som du velger å oppgi for undersøkelsesformål (vurderinger, anmeldelser, svar på spørreundersøkelser og lignende); og/elle

Brukergenererte personopplysninger:

 • Hvilket innhold du ser på;
 • Dine kjøpsvaner, for eksempel om du responderer på reklame eller tilbud;
 • Enhets- og programvareinformasjon slik som din unike ID, operativsystem, type nettleser, tilkoblingshastighet og internettilbyder;

Vi kan også samle inn ytterligere informasjon om din bruk av våre Tjenester ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier. Du finner mer informasjon om dette i vår Cookie Policy.

Personopplysninger mottatt fra tredjeparter:

Vi kan utfylle opplysningene vi samler inn fra deg med opplysninger vi mottar fra tredjeparter, og informasjon vi mottar gjennom din bruk av nettsider, produkter og tjenester som tilbys av andre selskaper i vårt konsern, Modern Times Group MTG (”MTG”).

Til toppen

HVORFOR SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Våre formål

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

A)   Av hensyn til vårt avtaleforhold

 • For å tilby våre Tjenester til deg, inkludert for å oppfylle dine forespørsler, forbedre din opplevelse av våre Tjenester og for å administrere vårt avtaleforhold til deg;
 • For å kommunisere med deg vedrørende dine abonnementer, din konto eller dine kjøp i vår Tjenester;
 • For å gjennomføre brukerundersøkelser med sikte på å forbedre din opplevelse av våre Tjenester;
 • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om;
 • For å gjennomføre analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester.

B)   For våre berettigede formål

 • For å dele dine opplysninger med andre selskaper i MTG-konsernet der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre Tjenester til deg;
 • For å bruke IP-adresser, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon som er nødvendig for å sperre for ødeleggende bruk av Tjenester, for å beskytte våre Tjenester eller for å håndheve våre brukervilkår;
 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg og for å skreddersy reklame slik at den svarer til dine sannsynlige interesser;
 • For analyse- og statistikkformål;
 • For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav. 

C)   For markedsføringsformål

For å sende deg vårt nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette. Nyhetsbrevet kan også inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre Tjenester eller andre produkter eller tjenester fra MTG-konsernet som vi tror kan være av interesse for deg. Merk at du når som helst kan slutte å motta nyhetsbrevet ved enten å endre kontoinnstillinger eller klikke på lenken i nyhetsbrevet.

D)   Vi kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.  

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Behandlingen av personopplysninger for de formål som er beskrevet under:

- punkt (A) er nødvendig for inngåelsen og vår oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg;

- punkt (B) er nødvendig for å nå vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre Tjenester, samt fra et forretnings- og strategisk ledelsesperspektiv;

- punkt (C) vil kunne finne sted dersom vi har fått ditt samtykke til behandlingen; og

- punkt (D) er nødvendig for å oppfylle våre regulatoriske forpliktelser.  

Er det obligatorisk å gi fra seg personopplysninger? Personopplysninger som vi ber deg om å oppgi i forbindelse med deltakelse i våre programmer, og som er markert som ”obligatorisk” på noen måte, for eksempel ved bruk av *-symbolet, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre Tjenester (av regulatoriske, avtalemessige, administrative, tekniske eller lignende årsaker). Noen av personopplysningene kan likevel bare være påkrevd dersom du ønsker å aktivere valgfrie deler av Tjenesten eller benytter deg av eller ber om tilgang til visse ressurser, tilbud, kampanjer, programmer eller lignende fra oss eller våre partnere. Dette vil det bli opplyst om før slike opplysninger samles inn fra deg.

Til toppen

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED? Overføringer innenfor samme konsern

Vi kan dele dine personopplysninger til andre selskaper i MTG-konsernet der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre Tjenester til deg. MTG-selskaper som får tilgang til dine personopplysninger vil behandle dem på måter som overensstemmer med denne Personvernerklæringen.

Partnere og annonsører

Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere og annonsører, men bare der du har bedt om det eller samtykket til at vi gjør det.

Vi kan også benytte aggregert informasjon til å overvåke bruk av våre Tjenester for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle Tjenestene, og vi kan dele slik aggregert informasjon med tredjeparter som for eksempel innholdspartnere og annonsører. Slik aggregert informasjon inneholder ikke personopplysninger og kan ikke knyttes til deg.

Tredjeparter for sikkerhetsformål og andre berettigede formål

Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til å tro at dette er nødvendig:

- for å etterleve gyldige rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov;

- for å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet;

- for å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av våre Tjenester og for å beskytte våre nettverk, Tjenester, enheter og brukere fra slik bruk;

- for å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende;

- som ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser såfremt den aktuelle selger eller kjøper forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som er forenlig med vår Personvernerklæring;

- til eksterne revisorer og myndigheter.

Leverandører eller andre tredjeparter

Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre tjenester som infrastruktur- eller IT-tjenester (inkludert men ikke begrenset til datalagring), behandle kundeforespørsler og utføre andre former for statistisk analyse. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, men vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

Til toppen

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), inkludert destinasjoner som ikke er gjenstand for beslutning fra Europakommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Opplysningene kan bli delt med andre selskaper i MTG-konsernet eller behandlet av personale som arbeider for oss eller en av våre underleverandører etablert utenfor EØS. Slikt personale kan for eksempel være involvert i å oppfylle din bestilling, betalingsformidling eller utførelse av kundeservicerelaterte tjenester. Vi vil gjennomføre alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med dette Personvernreglement, og har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dem. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om eller kopi av disse tiltakene ber vi deg kontakte oss ved å bruke kontaktinfo nederst i dette personvernreglementet.

Til toppen

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i avsnittet ”Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger”. Etter dette vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere dine personopplysninger. Vi foretar jevnlige gjennomganger for å avdekke om vi har lagrede personopplysninger som skal slettes. Ettersom vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, vil det likevel variere hvor lenge vi lagrer dine opplysninger.

Til toppen

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. All betalingsformidling krypteres i tråd med gjeldende bransjestandarder.

Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og hendelsesresponsplaner for å håndtere fysiske eller tekniske hendelser på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

Til toppen

HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. På denne bakgrunn har du blant annet følgende rettigheter:

 • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.
 • Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre formål for behandling av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.
 • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandling av dine personopplysninger, har du rett til å protestere av grunner knyttet til din særlige situasjon mot behandling av personopplysninger.
 • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold, har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til når som helst å trekke slikt samtykke tilbake. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i våre Tjenester der dette er mulig.

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen under for å utøve rettighetene over. Vi vil gjøre kommersielt rimelige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er si stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

Til toppen

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig leser seneste versjon av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi på disse sidene gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at du kan gjøre deg kjent med disse.

Til toppen

KONTAKT

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende dette Personvernreglement sendes til: info@tv3.no

Vår virksomhet er regulert av personopplysningsloven og lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i desember 2018.